Dopravní síť na šumavském trojmezí zahrnutá do vzájemných tarifních dohod

Na vlaky Ilztalbahn navazují přípojné autobusy:

Ve stanici Waldkirchen (Kostelec): Ve směru z/do Nového Údolí (linka 6177) od vlaků/na vlaky ČD ve směru do/z Českého Krumlova a Českých Budějovic.

Ve stanici Freyung (Bavorská Lipka): Ve směru do/z návštěvnického centra Národního parku Bavorský Les (linka 6177), kde můžete navštívit ZOO šumavské fauny a stezku v korunách stromů. Odtud vyjíždějí další návazné autobusy na českou hranici na Bučině (linka 6115), a pod známé šumavské hory Luzný/Lusen (linka 7594) a Roklan/Rachel (linka 7595).

Na Bučině navazují české autobusy na Kvildu a dále na českou stranu Šumavy. Můžete tak uskutečnit například okružní cestu centrální Šumavou.

Ve vlacích Ilztalbahn a v návazných autobusech jsou uznávány tyto jízdenky ČD:
1) Skupinová víkendová jízdenka, která je ideální pro rodinné výlety (platí pro 2 dospělé a 3 děti)
2) Celodenní jízdenka, platná pro jednu osobu
3) Vltava-Dunaj Tiket, která platí navíc i v Rakousku na tratích Rakouských drah (ÖBB)

Informace o cenách těchto jízdenek získáte na stránkách ČD www.cd.cz/cdsumava

Kromě vlaků Ilztalbahn platí české jízdenky v Bavorsku i na těchto autobusových linkách:
6177 Nové Údolí/Haidmühle Grenze – Waldkirchen
6177 Freyung – Nationalparkzentrum Lusen
6115 Nationalparkzentrum Lusen – Teufelshäng, Grenze
7594 Nationalparkzentrum Lusen – Diensthüttenstrasse – Lusen, Waldhausreibe
7595 Diensthüttenstrasse – Racheldiensthütte

Rádi přivítáme české turisty v našich vlacích a autobusech!